VĂN BẢN
Tên văn bản Ban hành
icon pdf Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 29/11/2022 Download
icon pdf Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. 03/10/2022 Download
icon pdf Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện. 30/09/2022 Download
icon pdf Kế hoạch số 4602/KH-UBND về phát triển ngành Công nghiệp hóa chất tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2040. 15/11/2022 Download
icon pdf Số 4601/KH-UBND Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021- 2025 15/11/2022 Download
icon pdf Thông tư bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 25/08/2022 Download
icon pdf Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí 25/07/2022 Download
icon pdf Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 27/07/2022 Download
icon pdf Thông tư quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá 27/06/2022 Download
icon pdf Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá. 12/08/2022 Download
icon pdf Quyết định kéo dài thời hạn quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung 04 cụm công nghiệp vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 20/06/2022 Download
icon pdf Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 16/06/2022 Download
icon pdf Luật Kinh doanh bảo hiểm 16/06/2022 Download
icon pdf Quyết định số 726/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 16/06/2022 Download
icon pdf Luật Thi đua, khen thưởng 2022 15/06/2022 Download
icon pdf Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 12/06/2022 Download
icon pdf Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 07/06/2022 Download
icon pdf Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 01/06/2022 Download
icon pdf Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Phú Thọ 18/04/2022 Download
icon pdf Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2019 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 10/03/2022 Download
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang trực tuyến:
Tổng truy cập: