Danh mục quy hoạch ngành công thương

Tên quy hoạch
Cấp
Lĩnh vực Quy hoạch
Quyết định
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Số trang hiển thị
STT Tên quy hoạch Cấp Ngày ban hành Chi tiết File
21 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than bùn trên phạm vi cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Trương ương 04-02-2015
22 Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ-Thủy tinh công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trương ương 08-12-2014
23 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 Trương ương 08-05-2017
24 Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 Trương ương 16-01-2017
25 Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 Trương ương 30-06-2015
26 Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Trương ương 03-07-2015
27 Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025 Trương ương 12-04-2013
28 Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Trương ương 12-03-2015
29 Quy hoạch địa điểm kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên phạm vi cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Trương ương 30-03-2015
30 Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Trương ương 13-07-2016