Văn bản pháp luật

Từ khóa

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Năm ban hành

Hiển thị mỗi trang

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người Ký
92/2015/QH13 25/11/2015

Bộ luật tố tụng dân sự

Tải file 1

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
93/2015/QH13 25/11/2015

Luật tố tụng hành chính

Tải file 1

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
100/2015/QH13 27/11/2015

Bộ luật hình sự

Tải file 1

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
06/2015/NQ-HĐND 14/12/2015

Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV)

Tải file 1

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Dân Mạc
59/2015/TT-BCT 31/12/2015

THÔNG TƯ 59/2015/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Tải file 1

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh
12/2016/QĐ-UBND 04/05/2016

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải file 1

Phú Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy
13/CT-TTG 09/05/2016

CHỈ THỊ 13/CT-TTG NĂM 2016 VỀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Tải file 1

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
15/2016/QĐ-UBND 25/05/2016

Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Phú Thọ

Tải file 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu
Thông tư 12/2016/TT-BCT 05/07/2016

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

Tải file 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
09/CT-UBND 17/07/2016

CHỈ THỊ Số: 09/CT-UBND NGÀY 17/6/2016 TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Tải file 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu