Văn bản pháp luật

Từ khóa

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Năm ban hành

Hiển thị mỗi trang

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người Ký
10/2014/QĐ-UBND 25/08/2014

Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải file 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy
29/2014/TT-BCT 30/09/2014

Hướng dẫn thực hiện điều kiện sản xuất phân bón vô cơ; hướng dẫn việc cấp phép phân bón vô cơ, cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác; điều kiện kinh doanh phân bón vô cơ; giấy tờ, tài liệu xuất khẩu, nhập khẩu phân bón vô cơ;

Tải file 1

67/2014/QH13 26/11/2014

LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
68/2014/QH13 26/11/2014

Luật doanh nghiệp

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
69/2014/QH13 26/11/2014

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
47/2014/TT-BCT 05/12/2014

THÔNG TƯ 47/2014/TT-BCT VỀ QUẢN LÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Tải file 1

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh
22/2014/NQ-HĐND 15/12/2014

Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 154/2008/NQ-HĐND ngày 13/10/2008 của HĐND tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020

Tải file 1

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Dân Mạc
83/2015/QH13 25/06/2015

LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015

NGHỊ ĐỊNH 91/2015/NĐ-CP VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP

Tải file 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
91/2015/QH13 24/11/2015

Bộ luật dân sự

Tải file 1

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng