Văn bản pháp luật

Từ khóa

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Năm ban hành

Hiển thị mỗi trang

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người Ký
11/2012/QH13 20/06/2012

Luật giá 2012

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
52/2013/NĐ-CP 16/05/2013

NGHỊ ĐỊNH 52/2013/NĐ-CP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tải file 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
52/2013/NĐ 16/05/2013

Nghị định về thương mại điện tử

Tải file 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
42/2013/QH13 25/11/2013

Luật tiếp công dân 2013

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
202/2013/NĐ-CP 27/11/2013

Nghị định này quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón; quản lý chất lượng, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đặt tên phân bón; trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón.

Tải file 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
28/11/2013

HIẾN PHÁP 2013

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
12/02/2014

Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020

Tải file 1 Tải file 2

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
284/QĐ-TTg 24/02/2014

Ngày Sách Việt Nam

Tải file 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
01/2014/NQ-HĐND 16/07/2014

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ Về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tải file 1

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Dân Mạc
07/2014/NQ-HĐND 16/07/2014

Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục vị trí khu, cụm công nghiệp tại Nghị quyết số 154/2008/NQ-HĐND ngày 13/10/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020.

Tải file 1

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Dân Mạc