Văn bản pháp luật

Từ khóa

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Năm ban hành

Hiển thị mỗi trang

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người Ký
2664/QĐ-UBND 13/10/2020

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Tải file 1

Phó Chủ tịch Phan Trọng Tấn
67/2020/QH14 13/11/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Tải file 1

Nguyễn Thị Kim Ngân
30/2020/TT-BCT 26/11/2020

Thông tư hướng dẫn Hiệp định thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu về phòng vệ thương mại

Tải file 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
37/2020/TT-BCT 30/11/2020

Thông tư quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Tải file 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
41/2020/TT-BCT 30/11/2020

Thông tư quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản

Tải file 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
42/2020/TT-BCT 30/11/2020

Thông tư quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng CSDL môi trường ngành Công Thương

Tải file 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
52/2020/TT-BCT 24/12/2020

Thông tư quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021

Tải file 1

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
3612/QĐ-UBND 31/12/2020

Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025

Tải file 1

Phó chủ tịch Nguyễn Thanh Hải
386/QĐ-TTg 17/03/2021

Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động

Tải file 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
02/2021/TT-BCT 11/06/2021

Thông tư Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Tải file 1

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên