Văn bản pháp luật

Từ khóa

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Năm ban hành

Hiển thị mỗi trang

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người Ký
1129/QĐ-TTg 27/07/2020

Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam

Tải file 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
3423/KH-UBND 05/08/2020

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025

Tải file 1

Nguyễn Thanh Hải
2250/QĐ-BCT 24/08/2020

Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2019

Tải file 1

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
3720/KH-UBND 24/08/2020

Kế hoạch số 3720/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ: Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025

Tải file 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải
102/2020/NĐ-CP 01/09/2020

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Tải file 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
21/2020/TT-BCT 09/09/2020

Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Tải file 1

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
23/2020/TT-BCT 09/09/2020

Thông tư quy định phương pháp xác đinh và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại

Tải file 1

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
7088/BCT-ĐL 22/09/2020

Hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà

Tải file 1

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
2657/QĐ-UBND 12/10/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh Phú Thọ

Tải file 1

Phó Chủ tịch Phan Trọng Tấn
1577/QĐ-TTg 12/10/2020

Quyết định 1577/QĐ-TTg cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019

Tải file 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng