Văn bản pháp luật

Từ khóa

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Năm ban hành

Hiển thị mỗi trang

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người Ký
4801/2009/QĐ-UBND 31/12/2009

Quyết định số 4801/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú thọ đến năm 2020

Tải file 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao
55/2010/QH12 17/06/2010

Luật An toàn thực phẩm 2010

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
55/2010/QH12 17/06/2010

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
56/2010/QH12 15/11/2010

Luật thanh tra 2010

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
60/2010/QH12 17/11/2010

Luật khoáng sản

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
59/2010/QH12 17/11/2010

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2010

Tải file 1

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng
02/2011/QH13 11/11/2011

Luật khiếu nại 2011

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
39/2011/NQ-HĐND 12/12/2011

Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ về quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Tải file 1

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh
25/2011/QĐ-UBND 28/12/2011

Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

Tải file 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao
07/2017/TT-BCT 29/05/2012

Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu đối với một số mặt hàng phân bón

Tải file 1

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh