Văn bản pháp luật

Từ khóa

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Năm ban hành

Hiển thị mỗi trang

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người Ký
36/2005/QH11 14/06/2005

Luật Thương mại 2005

Tải file 1

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An
50/2005/QH11 21/11/2005

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

Tải file 1

Nguyễn Văn An
158/2006/NĐ-CP 28/12/2006

NGHỊ ĐỊNH 158/2006/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Tải file 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
102/2007/NQ-HĐND 31/05/2007

Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ về Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020.

Tải file 1

Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Đức Vượng
2484/2007/QĐ-UBND 01/10/2007

Quyết định số 2484/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê quyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

Tải file 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Đình Vượng
154/2008/NQ-HĐND 13/10/2008

Nghị quyết số 154/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020.

Tải file 1

Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Quốc Vượng
36/2009/QH12 19/06/2009

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
197/2009/NQ-HĐND 16/12/2009

Nghị quyết số 197/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ về Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

Tải file 1

Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Đức Vượng
4801/2009/QĐ-UBND 31/12/2009

Quyết định số 4801/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú thọ đến năm 2020

Tải file 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao
55/2010/QH12 17/06/2010

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Tải file 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng