Văn bản pháp luật

Từ khóa

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Năm ban hành

Hiển thị mỗi trang

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người Ký
07/2017/TT-BCT 29/05/2012

Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu đối với một số mặt hàng phân bón

Tải file 1

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
202/2013/NĐ-CP 27/11/2013

Nghị định này quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón; quản lý chất lượng, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đặt tên phân bón; trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón.

Tải file 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
12/02/2014

Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020

Tải file 1 Tải file 2

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
284/QĐ-TTg 24/02/2014

Ngày Sách Việt Nam

Tải file 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
29/2014/TT-BCT 30/09/2014

Hướng dẫn thực hiện điều kiện sản xuất phân bón vô cơ; hướng dẫn việc cấp phép phân bón vô cơ, cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác; điều kiện kinh doanh phân bón vô cơ; giấy tờ, tài liệu xuất khẩu, nhập khẩu phân bón vô cơ;

Tải file 1

91/2015/QH13 24/11/2015

Bộ luật dân sự

Tải file 1

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
92/2015/QH13 25/11/2015

Bộ luật tố tụng dân sự

Tải file 1

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
93/2015/QH13 25/11/2015

Luật tố tụng hành chính

Tải file 1

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
100/2015/QH13 27/11/2015

Bộ luật hình sự

Tải file 1

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Thông tư 12/2016/TT-BCT 05/07/2016

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

Tải file 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh