Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số hiệu 04/2022/TT-BCT
Trích yếu nội dung Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành 2022-01-28
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 2
Người ký duyệt Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Tải file
File Action
1_tt_2022_04-1-3.pdf Download