THÔNG TƯ 15/2019/TT-BCT VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 12 CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2018/TT-BCT CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Số hiệu 15/2019/TT-BCT
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ 15/2019/TT-BCT VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 12 CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2018/TT-BCT CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Ngày ban hành 2019-08-26
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 2
Người ký duyệt Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh
Tải file
File Action
THÔNG TƯ 15_2019_TT-BCT.doc Download