THÔNG TƯ 13/2020/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 13/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CÓ YÊU CẦU BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ; KIỂM SOÁT HÀNG GIẢ VÀ HÀNG HÓA XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Số hiệu 13/2020/TT-BTC
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ 13/2020/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 13/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CÓ YÊU CẦU BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ; KIỂM SOÁT HÀNG GIẢ VÀ HÀNG HÓA XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Ngày ban hành 2020-03-06
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 8
Người ký duyệt Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Tải file
File Action
TT Số 13.2020. BTC về KTGS hhxnk có yc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.pdf Download