Tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Số hiệu 3879-UBND-KTTH
Trích yếu nội dung Tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 2019-08-22
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 3
Người ký duyệt CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Tải file
File Action
3879-UBND-KTTH Tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.pdf Download