Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

Số hiệu
Trích yếu nội dung Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Thọ
Ngày ban hành 2021-06-24
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 3
Người ký duyệt Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang
Tải file
File Action
T6_29.6, CV số 10-QĐ-UBND, quyet dinh sua doi quy che phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh....pdf Download