Quyết định số 2484/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê quyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

Số hiệu 2484/2007/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Quyết định số 2484/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê quyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020
Ngày ban hành 2007-10-01
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 3
Người ký duyệt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Đình Vượng
Tải file
File Action
QĐ.2484.2007.doc Download