Quy dinh ve nguyen tac dieu hanh nhap khau theo han ngach thue quan doi voi mat hang muoi va trung gia cam nam 2020

Số hiệu 02/2020/TT-BCT
Trích yếu nội dung Quy dinh ve nguyen tac dieu hanh nhap khau theo han ngach thue quan doi voi mat hang muoi va trung gia cam nam 2020
Ngày ban hành 2020-01-21
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 2
Người ký duyệt Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Tải file
File Action
TT 02_2020_TT-BCT.pdf Download