Nghị Quyết về bổ sung một điều vào NQ số 81-2014-QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Số hiệu NQ-75/2019/QH14
Trích yếu nội dung Nghị Quyết về bổ sung một điều vào NQ số 81-2014-QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
Ngày ban hành 2019-06-10
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 5
Người ký duyệt Chủ tịch Quốc hội
Tải file
File Action
NQ số 75-2019-QH14 ngày 10-6-2019 của Quốc hội bổ sung một điều vào NQ số 81-2014-QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.doc Download