Nghị quyết số 154/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020.

Số hiệu 154/2008/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 154/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020.
Ngày ban hành 2008-10-13
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 12
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Quốc Vượng
Tải file
File Action
154_2008_NQ-HDND.doc Download