Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2019 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022

Số hiệu 21/2022/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2019 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
Ngày ban hành 2022-03-10
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 1
Người ký duyệt Phó thủ tướng Lê Minh Khái
Tải file
File Action
nđ 21 cp về sđbs 1 số điều nđ 57.2019 về biểu thuế xuất ưu đãi btnk ud đặc biệt th hddttd và tbxtbd gd2019.2022.pdf Download