Luật hóa chất

Số hiệu 06/2007/QH12
Trích yếu nội dung Luật hóa chất
Ngày ban hành 2007-11-21
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 5
Người ký duyệt Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Tải file
File Action
Luat Hoa chat.doc Download