Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện mội trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Số hiệu
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện mội trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Ngày ban hành 2020-02-13
Hình thức văn bản Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành 9
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tải file
File Action
153 khtc..pdf Download