Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Số hiệu QĐ Số 999/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
Ngày ban hành 2019-08-12
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 4
Người ký duyệt Thủ tướng Chính phủ
Tải file
File Action
QĐ Số 999_QD-TTg_Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.pdf Download