Chỉ thị số 35-CT/TW 2019 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Số hiệu 35-CT/TW
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW 2019 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày ban hành 2019-05-30
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 1
Người ký duyệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tải file
File Action
chi-thi-35-ct-tw-2019.pdf Download