Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Ngày đăng: 29/06/2020 03:39
Lượt xem : 17

Nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), nhất là các DVCTT mức độ 3 và 4 trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Anh Hoàng Thanh Tùng đến nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Sở Công Thương hiện đang thực hiện giải quyết 138 TTHC liên quan đến các lĩnh vực ngành quản lý, trong đó có 14 TTHC mức độ 3 và  4 TTHC mức độ 4. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã tiếp trên 2.100 hồ sơ thông qua môi trường trực tuyến; 100% các TTHC đều đảm bảo giải quyết đúng thời hạn và có nhiều TTHC thực hiện trước thời hạn.

Đến nhận kết quả giải quyết TTHC để đủ điều kiện nạp khí thiên nhiên nén (CNG) cho doanh nghiệp của mình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, anh Hoàng Thanh Tùng ở phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì chia sẻ: Trước đây, mỗi lần đi làm các loại giấy tờ cho cơ quan rất mất thời gian do phải qua nhiều phòng để thực hiện. Nhưng giờ đây, với việc triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường mạng internet, tôi chỉ việc khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu, gửi hồ sơ trực tuyến và sau 7 ngày là tôi đã nhận được kết quả mình cần. Tôi thấy rất tiện lợi và hài lòng với việc đổi mới này của các cơ quan nhà nước.

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Nhằm nâng nâng tỷ lệ sử dụng DVCTT mức độ 3, 4, chúng tôi đã rà soát, lựa chọn những TTHC mà người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều, những thủ tục không phức tạp để triển khai mức độ 3, 4. Đồng thời mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, kết hợp với các ngân hàng mở tài khoản để người dân, doanh nghiệp khi làm TTHC có phát sinh phí, lệ phí thì có thể chi trả thông qua tài khoản.

Cán bộ Sở Công Thương giải quyết TTHC trên môi trường mạng

Cũng như Sở Công Thương, Sở Tư pháp là một trong những đơn vị đang tích cực triển khai và từng bước phát huy hiệu quả DVCTT. Sở đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết 240 TTHC liên quan đến lĩnh vực thuộc ngành quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã tiếp nhận và giải quyết trên 2.400 hồ sơ thông qua hệ thống DVCTT.

Đồng chí Vương Dịu Huế - Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp (Sở Tư pháp) cho biết: Thực hiện đẩy mạnh giải quyết TTHC thông qua DVCTT, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận 198 TTHC đủ điều kiện thực hiện ở mức độ 3, 4. Đồng thời quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức trong ngành tích cực tuyên truyền về những lợi ích của việc thực hiện DVCTT và hướng dẫn người dân thực hiện.

Để thúc đẩy quá trình sử dụng DVCTT mức độ 3 và 4, từ ngày 15/3/2020, hệ thống một cửa điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông đến 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã

Cổng DVCTT tuyến tỉnh hiện cung cấp 1.338 DVCTT mức độ 3 và 188 DVCTT mức độ 4

Bên cạnh đó, các cơ quan, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc triển khai DVCTT mức độ 3 và 4, nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý, sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách về việc xử lý hồ hơ trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở để thu hút, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân truy cập nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Bước tiến mới tạo điều kiện tăng cường sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh là việc tiến hành triển khai chữ ký số. Đến nay, Sở đã cấp 3.105 chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Sở tham mưu cho UBND tỉnh trước mắt hỗ trợ 100% cước phí dịch vụ bưu chính công ích cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện nhận kết quả giải quyết TTHC thông qua DVCTT mức độ 3 và 4, trong đó 70% cước phí được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, 30% từ nguồn của Bưu điện tỉnh. Cùng với đó, Sở phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tăng cường cán bộ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kê khai trên môi trường mạng; tích cực kiểm tra, nắm bắt thông tin nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

 

 

Theo Phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan