Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra vào ngày 8, 9/7/2020

Ngày đăng: 21/05/2020 07:22
Lượt xem : 92

Ngày 20/5, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 để thảo luận, thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu chủ trì hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu yêu cầu: Các cơ quan chuyên môn khẩn trương điều chỉnh và báo cáo lại Thường trực HĐND tỉnh các nội dung chuyên đề có sự điều chỉnh, thay đổi. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cần đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp theo đúng thời gian quy định.

Đồng chí đề nghị: Các Ban của HĐND tỉnh thống nhất thời gian, cách thức thẩm tra các báo cáo, đảm bảo các nội dung, số liệu đánh giá phản ánh đúng thực chất tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần chú ý tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri theo nhiều kênh, nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, đồng thời vẫn đảm bảo truyền tải được đầy đủ các nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp tới cử tri, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi gắm đến kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương thảo luận về các nội dung chuyên đề trình tại kỳ họp cũng như hình thức tổ chức kỳ họp phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19

Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ nghe các báo cáo thường lệ: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Chín; kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ Chính, HĐND tỉnh khóa XVIII; kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Kỳ họp cũng sẽ thảo luận về các nội dung chuyên đề: Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục bổ sung các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thực hiện trong năm 2020; đề nghị ban hành quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ phần trăm để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh; đề nghị ban hành quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề nghị ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông; quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ trực tiếp nạn nhân của hành vi mua bán người trên địa bàn tỉnh; việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp dự kiến thông qua 15 Nghị quyết. Các tổ đại biểu tổ chức họp tổ và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp xong trước ngày 30/6/2020.

Khánh Trang_phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan