Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Ngày đăng: 20/05/2020 04:35
Lượt xem : 153

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) dự kiến được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào cuối tháng 5 năm 2020 và dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 7 năm 2020.

Để tận dụng hiệu quả cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại, việc nắm vững các cam kết trong Hiệp định này là rất quan trọng. Do vậy, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA, gồm 03 khoá tập huấn, với nội dung và đối tượng như sau:

- Khóa tập huấn về Cam kết dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định EVFTA: dành cho các cán bộ làm việc tại các cơ quan liên quan đến việc cấp phép dịch vụ - đầu tư của các tỉnh, thành phố, các công ty tư vấn luật hoặc các đối tượng quan tâm khác;

- Khóa tập huấn về Cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác;

- Khóa tập huấn về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác.

Để các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nắm bắt được các nội dung của các cam kết. Sở Công thương – Văn phòng Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh xin gửi chi tiết nội dung và cách thức đăng ký tham gia các Khoá tập huấn xem tại tài liệu đính kèm.

Do được thực hiện trên môi trường online nên các Khóa tập huấn không hạn chế số lượng người đăng ký tham dự, vì vậy, các cơ quan, đơn vị gửi danh sách đăng ký có thể truy cập vào đường link: https://bit.ly/evfta.

Thời hạn đăng ký cho các Khoá tập huấn trực tuyến như sau:

- Khóa tập huấn về Cam kết dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định EVFTA: đến hết ngày 25/5/2020;

- Khóa tập huấn về Cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU: đến hết ngày 02/6/2020;

- Khóa tập huấn về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA: đến hết ngày 19/5/2020.

Mọi thông tin liên quan tới Khoá tập huấn trực tuyến về Hiệp định EVFTA, vui lòng liên hệ với các đầu mối Khoá tập huấn trong tài liệu kèm theo.

Chi tiết văn bản xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan