Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày đăng: 28/04/2020 01:42
Lượt xem : 204

Ngày 28/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo bổ sung các nội dung liên quan đến 3 dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh: Dự án Khu nhà ở đô thị phía Nam thị trấn Hạ Hòa (huyện Hạ Hòa), Dự án Khu nhà ở nông thôn Trại Mít xã Đồng Trung (huyện Thanh Thủy), Dự án Khu đô thị mới Trưng Vương xã Trưng Vương (TP Việt Trì); báo cáo xin chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị dọc theo tuyến đường trung tâm thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn; báo cáo phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến công tác tổ chức, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo bổ sung các nội dung liên quan đến các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh. Theo đó các khu đô thị, nhà ở mới được đầu tư xây dựng sẽ đem lại hiệu quả mang tính tổng hợp về kinh tế - chính trị - văn hóa, xã hội, cũng như đáp ứng các yêu cầu: giãn dân, thương mại dịch vụ, giao thông tĩnh… góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa và thực hiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đây cũng là cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng theo hướng phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy nhấn mạnh: Cần rút kinh nghiệm từ một số dự án đô thị trước đây để làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, cân nhắc tính toán thận trọng làm sao cho các dự án phải thực sự phát huy hiệu quả sau đầu tư. Do đó các cơ quan chuyên môn phải tính toán kỹ, tham mưu trúng, đúng, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật, khai thác và phát huy tốt tiềm lực về đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tương lai. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nhất trí cho rằng cần xem xét tính khả thi của các dự án đô thị, nhà ở trên tinh thần tiết kiệm nguồn lực, tránh đầu tư tràn lan, giữ chỗ, tác động ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển về sau.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu thống nhất với tờ trình của Ban cán sự UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu việc triển khai thực hiện các dự án khu đô thị, nhà ở phải đầy đủ cơ sở pháp lý, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; quá trình thực hiện cần nghiên cứu lựa chọn những nhà đầu tư có tiềm năng đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các huyện thành thị có dự án triển khai thực hiện đúng quy hoạch được phê duyệt, giám sát chặt chẽ không để xảy ra sai phạm, công tác đấu thầu chọn lựa nhà đầu tư công khai minh bạch, đảm bảo thời gian thực hiện dự án nhanh nhất. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian qua công tác quản lý đất đai của một số địa phương chưa chặt chẽ, thậm chí có tình trạng buông lỏng, gây lãng phí tài nguyên đất, rút kinh nghiệm từ thực tế này, các dự án phải thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả, tiến độ thực hiện để có sự chỉ đạo kịp thời. Các huyện, thành, thị có dự án phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tránh lãng phí tài nguyên đất, lãng phí nguồn lực đầu tư.

Đối với phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh. Theo đề án, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tổng số đơn vị trực thuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh sẽ giảm từ 38 xuống còn 28 đơn vị (giảm 10 đơn vị). Về biên chế đảm bảo tối thiểu 5 biên chế/phòng, ban (trừ các ban của Hội Cựu chiến binh tỉnh).

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thống nhất với tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, theo đó phải đảm bảo lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín để đảm nhận những vị trí công việc theo yêu cầu; lộ trình thực hiện sẽ tiến hành từ nay đến hết năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về việc phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 và công tác cán bộ của tỉnh.

Buổi chiều, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục nghe và cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025 (lần 3).

Theo Mai Phương_Baophutho.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan