Chủ tịch UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày đăng: 22/04/2020 01:46
Lượt xem : 429

Ngày 22/4, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị, cho ý kiến về các vấn đề: Dự thảo Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện - dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh; Dự thảo Chương trình hành động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo tại Kết luận số 261-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 741/UBND-KTN của UBND tỉnh, Dự thảo Hợp đồng đã được Sở Xây dựng phối hợp cùng các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp cùng nhà đầu tư rà soát điều chỉnh một số điều khoản của hợp đồng, nội dung thống nhất điều chỉnh hợp đồng cụ thể, có liên quan đến việc điều chỉnh quy mô công suất giai đoạn 1 và tổng quy mô công suất của cả hai giai đoạn của Dự án; về thời hạn của Hợp đồng; về vi phạm và trách nhiệm đối với vi phạm Hợp đồng; việc phân loại rác trước khi đưa vào nhà máy; về thoả thuận trọng tài; địa điểm chôn lấp tro bay, đường ống cấp nước công nghiệp và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào Nhà máy; việc xác định khối lượng bình quân chất thải rắn sinh hoạt và về tỷ giá, đồng tiền thanh toán.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của nhà đầu tư trong thực hiện dự án. Về phía tỉnh, tập trung giữ quan điểm đối với những vấn đề cốt lõi của hợp đồng. Sở Xây dựng tập hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo hợp đồng, báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để tiến tới kí kết, sớm triển khai dự án. Trong đó chú ý thống nhất với nhà đầu tư về hai nội dung chính: Liên quan đến bên thứ ba (bên mua điện), tỉnh sẽ có trách nhiệm phối hợp với nhà đầu tư để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình mua bán điện liên quan đến bên thứ ba. Về ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng, vì là đây là hợp đồng kinh tế, nên trong trường hợp có sự hiểu và giải thích khác nhau giữa bản Hợp đồng bằng tiếng Việt và bản Hợp đồng bằng tiếng Anh thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng. Đối với các nội dung khác, trên cơ sở góp ý, Sở Xây dựng cần điều chỉnh ngôn từ cho phù hợp, nhất là những nội dung có liên quan đến trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra trong quá trình thực hiện…

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo Chương trình hành động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19.

Trên cơ sở nội dung của Dự thảo Chương trình hành động, cùng các ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đồng tình với bố cục nội dung, tuy nhiên đồng chí yêu cầu Chương trình hành động cần tập trung làm rõ nút thắt trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh để phát triển các ngành, lĩnh vực, trong đó chú ý đến khâu tổ chức thực hiện. Để giải quyết được vấn đề này, cần phải bổ sung thêm nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và thái độ thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, tăng mức độ giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Về giải pháp hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐTB&XH khẩn trương nghiên cứu đề xuất hình thức lựa chọn các đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ để đảm bảo phù hợp, công bằng, minh bạch…

Phương Thảo_Baophutho.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan