Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 15/04/2020 09:41
Lượt xem : 196

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định sô 761/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Thủ tục hành chính “Cấp giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa” (Lĩnh vực công nghiệp nặng) thuộc Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Thọ.

Thời hạn giải quyết là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Địa chỉ: Số 398, Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ; Đt: 0210.2.222.555).

Chi tiết Quyết định xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan