Truyền thông về an toàn thực phẩm năm 2020

Ngày đăng: 19/03/2020 06:28
Lượt xem : 79

Nhằm nâng cao kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm (ATTP) cho đối tượng là người lãnh đạo quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm trong tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh đã ban hành Kế hoạch truyền thông ATTP năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch xây dựng nội dung truyền thông cụ thể cho 3 nhóm đối tượng. Đối với người lãnh đạo, quản lý, chính quyền các cấp tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương về ATTP; vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm ATTP tại địa phương; cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, hội chợ, sự kiện.

Đối với người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tuyên truyền quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc bảo đảm chất lượng ATTP theo quy định của pháp luật; quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh.

Đối với người tiêu dùng thực phẩm: Hướng dẫn cách lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn; cách kiểm tra nhãn mác sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn. Tuyên truyền các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc.

Những nội dung này được truyền tải trên các kênh truyền thông đa dạng như: Báo Phú Thọ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh  Đài Truyền thanh các huyện, xã. Tổ chức các hội nghị, hội thảo; mít tinh, diễu hành phát động “Tháng hành động vì ATTP”; xây dựng pano, áp phích tuyên truyền; các đội tuyên truyền lưu động về ATTP.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Theo phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan