Tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm Chi bộ IV - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày đăng: 12/03/2020 03:21
Lượt xem : 529

Ngày 09/3/2020, Chi bộ IV – Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ Sở Công Thương.

Tham dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ; đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương cùng 31 đảng viên của Chi bộ IV.

Đại hội đã được nghe dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo của chi ủy Chi bộ IV nhiệm kỳ 2017-2020; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ IV đã lãnh đạo cơ quan Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ  2017-2020 đề ra, trên tất cả các mặt, lĩnh vực hoạt động như: Công tác khuyến công, công tác xúc tiến thương mại – thương mại điện tử, Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, công tác đào tạo và hoạt động dịch vụ tư vấn phát triển công thương. Công tác đảng được thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực; trong nhiệm kỳ Chi bộ đã kết nạp được 7 đảng viên mới; 80% cán bộ, Đảng viên đạt lao động tiên tiến, trong đó 50% đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05/-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng…

Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt và có hiệu quả các chương trình, kế hoạch giai đoạn tới, như: Chương trình Khuyến công tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Kế hoạch phát triển thương mại điện tử và xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025; phấn đấu 90% trở lên Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Phát biểu chị đạo Đại hội, thay mặt Ban thường vụ, BCH Đảng ủy, Lãnh đạo sở, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể Chi bộ đã nỗ lực cố gắng vươn lên trong nhiệm kỳ vừa qua. Để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, đồng chí yêu cầu: Tập thể Chi bộ IV phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết; đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phát và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm; không ngừng phát huy tính sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của Sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Ban Chi ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương được bầu làm Bí thư Chi bộ IV nhiệm kỳ 2020-2022.

Với niềm tin tưởng vào trách nhiệm và quyết tâm của các đảng viên trong chi bộ, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ IV sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Ngay sau Đại hội, thường trực Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với toàn thể các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở để tiếp tục tổ chức tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan