Ngày Đất ngập nước thế giới

Ngày đăng: 06/02/2020 04:42
Lượt xem : 590

Vùng đất ngập nước là vùng đất bão hòa hoặc ngập nước vĩnh viễn hoặc theo mùa. Các vùng đất ngập nước nội địa bao gồm đầm lầy, ao, hồ, vây, sông, đồng bằng ngập nước và đầm lầy. Các vùng đất ngập nước ven biển bao gồm đầm lầy nước mặn, cửa sông, rừng ngập mặn, đầm phá và thậm chí các rạn san hô. Ao cá, cánh đồng lúa và muối là những vùng đất ngập nước do con người tạo ra.

Ngày 2 tháng 2 hàng năm là Ngày Đất ngập nước thế giới nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về vai trò quan trọng của vùng đất ngập nước đối với con người và hành tinh của chúng ta. Ngày này cũng đánh dấu ngày thông qua Công ước về vùng đất ngập nước vào ngày 2 tháng 2 năm 1971, tại thành phố Ramsar của Iran trên bờ biển Caspi. Hiện nay Công ước có 171 quốc gia thành viên với 2.375 khu Ramsar (thuộc danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế). Việt Nam đã ký gia nhập Công ước Ramsar vào năm 1989, là thành viên thứ 50, đồng thời là quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á tham gia Công ước này.

Đất ngập nước và đa dạng sinh học là chủ đề cho năm 2020. Vùng đất ngập nước rất phong phú với đa dạng sinh học và là môi trường sống cho nhiều loài động thực vật dày đặc. Ước tính mới nhất cho thấy sự suy giảm đa dạng sinh học toàn cầu, trong khi các vùng đất ngập nước đang biến mất nhanh hơn ba lần so với rừng. Chủ đề năm nay là một cơ hội duy nhất để làm nổi bật đa dạng sinh học vùng đất ngập nước, tình trạng của nó, tại sao nó quan trọng và thúc đẩy các hành động để đảo ngược sự mất mát của nó.

Việc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới không chỉ có ý nghĩa trong thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của các quốc gia tham gia Công ước Ramsar mà Việt Nam là thành viên, mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về vai trò, tầm quan trọng của các vùng ngập nước. Qua đó, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; bảo tồn bền vững tài nguyên đất ngập nước.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan