Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 06/02/2020 03:59
Lượt xem : 413

Ngày 22/1/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 292/UBND-KTN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 7036/BTNMT-TCMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020. Để hưởng ứng yêu cầu của Ban thư ký Công ước Ramsar, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020 và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước nhằm phát huy các vai trò của đất ngập nước, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và đề nghị MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị tổ chức phát động các phong trào hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới 2/2/2020 với các nội dung: Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; Phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước; Lồng ghép các nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và địa phương. Đưa các bản tin hoặc phim ngắn về chủ đề vai trò của đất ngập nước trên các kênh truyền thông của cơ quan, địa phương.

Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020; tổ chức các cuộc thi; triển lãm; xây dựng phim, phóng sự về chủ đề “Đất ngập nước là động lực của sự sống – Hãy bảo tồn đất ngập nước” ...

Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban thư ký Công ước Ramsar: http://www.worldwetlandsday.org.

Theo Phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan