Các cấp, ngành, địa phương quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra

Ngày đăng: 03/02/2020 07:15
Lượt xem : 359

Tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII lần thứ Hai mươi được tổ chức ngày 31/12, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XIII. Đây cũng là năm có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020. Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, các cấp, ngành, địa phương phải quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để thúc đẩy tăng trưởng; phấn đấu ở mức cao hơn các chỉ tiêu đã đạt và vượt nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

 

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu yêu cầu: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, xác định khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới phải đảm bảo có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Đồng thời sát sao chỉ đạo công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, không một Đảng bộ, cấp ủy nào vì chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ mà lơi lỏng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố quốc phòng, an ninh. Phải coi việc tiến hành Đại hội Đảng các cấp là cơ hội, động lực để thúc đẩy các nhiệm vụ trước mắt; lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ này để góp phần bảo đảm thành công của Đại hội các cấp cũng như Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Đối với các nhiệm vụ của năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Dự báo năm 2020 là năm hạn hán kỷ lục, nguy cơ thiếu nước, thiếu điện cho sinh hoạt, sản xuất sẽ xảy ra, chính vì vậy ngành Nông nghiệp và các địa phương phải có phương án chống hạn, hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ đất, bỏ vụ không canh tác, không đưa vào sản xuất. Tết trồng cây Xuân Canh Tý - năm 2020, Trung ương lấy Phú Thọ làm điểm tổ chức, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương chủ động hưởng ứng gắn với việc đẩy mạnh trồng mới rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, đồng thời có biện pháp thích hợp để tái đàn, từng bước chuyển sang chăn nuôi theo hướng công nghiệp để phát triển bền vững. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác dồn đổi, tích tụ ruộng đất, gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu yêu cầu năm 2020 phải tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư xã hội, khuyến khích các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả 4 khâu đột phá, các chương trình, kế hoạch trọng điểm. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trọng điểm để thu hút đầu tư; chỉ đạo quyết liệt tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp Phú Hà, Cẩm Khê, Trung Hà. Đồng thời sớm hoàn thiện thủ tục để khởi công các Khu công nghiệp Tam Nông, Hạ Hòa, Phù Ninh. Lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực, ưu tiên các dự án sản xuất công nghiệp có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, sản phẩm có thế mạnh, có giá trị gia tăng cao, thu ngân sách lớn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá sai quy định.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy điều hành phiên thảo luận

Đối với việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Phú Thọ là địa phương duy nhất của cả nước kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã mới để chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2020. Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành; bố trí nhân sự phù hợp với thực tế ở từng địa phương không để xáo trộn, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành và đánh giá đúng cán bộ công chức. Khai thác và sử dụng hiệu quả mô hình chính quyền điện tử đồng bộ. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong giáo dục, văn hóa - thể thao đảm bảo đúng định hướng của tỉnh để phát triển bền vững, hiệu quả.
Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2020, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22 của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hướng về cơ sở. Tổ chức tốt công tác chuẩn bị nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tích trữ dẫn đến hiện tượng khan hiếm hàng giả tạo trên thị trường vào dịp Tết.


Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang trình bày báo cáo kết quả kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTV Tỉnh ủy năm 2019

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đặc biệt làm rõ những kết quả, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp để khắc phục.
Các đại biểu nhất trí với kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2019. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,83% so với năm 2018. Các lĩnh vực xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.


Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, chuẩn y giữ chức Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các đồng chí: Nguyễn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia làm Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các đồng chí: Cao Thị Toàn Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đỗ Ngọc Tuấn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Vương Thị Bảy - Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Minh Xuyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Huyện ủy Yên Lập.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã quán triển, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh; Kết luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Hương Giang (phutho.gov.vn)

Admin

Gửi mail

Tin liên quan