Chỉ thị về tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 30/12/2019 08:31
Lượt xem : 528

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết Chỉ thị xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan