Tập trung triển khai các giải pháp “nước rút” nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra

Ngày đăng: 11/11/2019 07:55
Lượt xem : 297

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị UBND tỉnh phiên họp thường kỳ nghe và cho ý kiến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 cùng nhiều nội dung quan trọng khác diễn ra vào ngày 9/11.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị Cục Thống kê phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan rà soát, tính toán lại các số liệu về một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tăng trưởng của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người...; đánh giá lại hiệu quả các dự án sau đầu tư một cách cụ thể, trên cơ sở tính đúng, tính đủ, sát với thực tế. Đưa ra dự báo ảnh hưởng của tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, tình hình Biển Đông… tác động tới việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh; dự báo tình hình thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và các lĩnh vực khác; đánh giá nhận định xu thế phát triển của tỉnh và các tỉnh lân cận để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ đó đề ra mục tiêu tổng quát và các giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng cho ý kiến về các giải pháp nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT và các nội dung liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công

Liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, năm cuối triển khai kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho kế hoạch 5 năm tiếp theo (2021 -2025), là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, sắp xếp lại hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã, chính vì vậy các cấp, các ngành cần tập trung, nỗ lực để triển khai các giải pháp “nước rút” nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính. Tập trung trọng điểm xây dựng Chính quyền điện tử, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống. Tăng cường ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực, nhất là y tế, giáo dục, nông nghiệp, thương mại.

Trong lĩnh vực công nghiệp, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, trọng tâm là các khu công nghiệp: Phú Hà, Trung Hà, Cẩm Khê; sớm hoàn thiện đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp: Tam Nông, Hạ Hòa và Phù Ninh để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Đi đôi với thu hút đầu tư các dự án lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao cần chú trọng phát triển công nghiệp địa phương, các làng nghề, các sản phẩm truyền thống. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại tất cả các dự án chưa đi vào hoạt động và dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2020 để đề xuất tháo gỡ khó khăn, nhất là khó khăn về hạ tầng điện, thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đi vào sản xuất, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng ngành công nghiệp trong thời gian tới.

 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương cho ý kiến về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Trong lĩnh vực dịch vụ, khuyến khích phát triển các dịch vụ tiện ích, thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, nhất là lĩnh vực thuế, điện, nước, các dịch vụ phục vụ tiêu dùng; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tăng cường đầu tư mở rộng dịch vụ vận tải, bến bãi, kho cảng, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. Quan tâm phát triển hạ tầng du lịch gắn với xây dựng, phát triển các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Trong hoạt động khoa học - công nghệ, chú trọng công tác xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo của người dân.

Về lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí nhấn mạnh: Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sản phẩm cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình nông nghiệp trọng điểm, trọng tâm là chương trình phát triển cây chè, cây bưởi, phát triển cây gỗ lớn; chú trọng xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành trong đôn đốc triển khai thực hiện. Cùng với đó, khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, hạn chế chăn nuôi gia súc, gia cầm ở khu dân cư; tiếp tục huy động đa dạng các nguồn lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung sắp xếp lại các đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế; đẩy mạnh cơ chế tự chủ, khuyến khích phát triển hệ thống đào tạo ngoài công lập; tập trung triển khai các chương trình đổi mới sách giáo khoa, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý các hoạt động của ngành, phát triển mô hình bác sỹ gia đình. Trong đào tạo nghề cần xây dựng và triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu thị trường, trọng tâm là phải nâng cao chất lượng lao động.

 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ những khó khăn và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng các lĩnh vực của ngành

Về thực hiện kế hoạch đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2020 ưu tiên bố trí vốn trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), không bố trí dàn trải để tập trung vốn cho các công trình trọng điểm của tỉnh. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu, chi NSNN, việc giao thu ngân sách nhà nước phải căn cứ vào định mức trung ương giao để phân bổ thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, ổn định NSNN trong những năm tới.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cũng đã cho ý kiến cụ thể vào các dự thảo: Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua Bảng giá đất 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT; Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phân cấp quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công năm 2019; các Đề án đặt tên, đổi tên tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thành phố Việt Trì, các thị trấn trên địa bàn các huyện: Lâm Thao, Đoan Hùng và Cẩm Khê. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến, tính toán lại phương án phù hợp, bổ sung các quy định chặt chẽ đối với việc điều chỉnh bảng giá đất 5 năm tới. Riêng đối với thành phố Việt Trì, cần nghiên cứu, tính toán điều chỉnh tăng giá đất ở mức hợp lý, tiệm cận với giá thực tế, đảm bảo tính khả thi. Về việc đặt tên các tuyến đường, tuyến phố cần xây dựng ngân hàng tên phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương. Trong việc phân cấp chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công, thời gian tới cần đề nghị HĐND tỉnh phân cấp cho UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đối với những dự án có tổng mức đầu tư dưới 100 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến về việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và việc đặt tên, đổi tên tuyến đường, tuyến phố

Trước đó, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được; phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Các đại biểu đều cho rằng: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua. Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, dịch tả lợn châu Phi hoành hành, tình trạng nông dân bỏ vụ không canh tác, hoạt động của một số doanh nghiệp công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn đã làm giảm giá trị tăng trưởng của ngành. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của tỉnh, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tính toán các yếu tố góp phần tăng trưởng tốc độ kinh tế trong năm 2020; các giải pháp thu NSNN. Các đại biểu nhấn mạnh rằng: Cần phải rà soát lại các số liệu thống kê trên cơ sở có căn cứ rõ ràng, sát với diễn biến thực tế, từ đó mới dự báo được tình hình thực tế, đề ra được các giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Trên cơ sở giao kế hoạch, chỉ tiêu cho các cấp, các ngành hằng năm cần kiểm tra, thống kê, theo dõi việc thực hiện hằng quý để đôn đốc triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

 

Lãnh đạo UBND thành phố Việt Trì tham gia ý kiến về việc điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh

Năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. 11/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ước hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng mạnh; năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi đạt mức khá. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, kết cấu hạ tầng trọng điểm được chú trọng hoàn thiện để thu hút đầu tư. Năm 2019, tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 105 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 2.619 tỷ đồng; 30 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký mới và tăng vốn mở rộng đầu tư đạt 142 triệu USD. Các khu, cụm công nghiệp trọng điểm đã thu hút đầu tư mới 17 dự án với vốn đăng ký 580 tỷ đồng và 200 triệu USD. Dự kiến trong năm có 12 dự án đầu tư trong nước và 6 dự án nước ngoài hoàn thành đi vào sản xuất.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Năm 2018, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Xây dựng chính quyền điện tử và phát triển hạ tầng CNTT trong cơ quan nhà nước tiếp tục được quan tâm đầu tư, hiện đại hóa nền hành chính. Công tác điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị và sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng quy định. Công tác tổ chức sau rà soát, sắp xếp dần đi vào ổn định, phương án triển khai sắp xếp phù hợp với năng lực và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhận được sự đồng thuận của các cấp ủy đảng, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh.Về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư NSNN, tính đến hết ngày 31/10/2019, toàn tỉnh đã thực hiện giải ngân 3.130,1 tỷ đồng, đạt 66,8% kế hoạch. Công tác chỉ đạo, quản lý đầu tư XDCB được chú trọng, công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư công được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, còn 1 chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia BHYT khó hoàn thành kế hoạch đề ra; trong sản xuất công nghiệp chưa thu hút được các dự án quy mô lớn; mối liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ còn hạn chế; việc sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước còn chậm; việc thu hồi nợ thuế đạt thấp. Đến hết quý II/2019, toàn tỉnh vẫn còn 2.195 công trình nợ đọng vốn đầu tư XDCB với tổng số 1.646 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng 7,66% so với năm 2018.

- GRDP bình quân đầu người đạt 44,32 triệu đồng.

- Giá trị xuất khẩu đạt 1,95 tỷ USD, tăng 29% so với năm 2018.

- Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 29.055 tỷ đồng, tăng 11%.

- Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 7.034 tỷ đồng, đạt 104% dự toán.

- Toàn tỉnh có thêm 24 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 105 xã.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 88,8% tăng 14,4% so với năm 2018.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,32%, hiện còn 5,77%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 66,5%, tăng 3% so với năm 2018.

- Số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 723 trường, tăng 32 trường so với năm 2018.

Theo Phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan