Kỳ họp HĐND tỉnh phiên bất thường: Thông qua 5 Nghị quyết chuyên đề

Ngày đăng: 11/11/2019 07:21
Lượt xem : 572

Ngày 11/8, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp phiên bất thường thông qua một số nội dung chuyên đề do UBND tỉnh trình để kịp thời triển khai, thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức (CBCC), người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư dôi dư do sắp xếp lại tổ chức. Đây là những nội dung rất cần thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như chính sách đối với địa phương cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với CBCC, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư dôi dư do sắp xếp lại tổ chức

Tại Kỳ họp, đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tình trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức (CBCC) người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư dôi dư do sắp xếp lại tổ chức. Theo đó, thực hiện Đề án sắp xếp tổng thể các ĐVHC cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2021, toàn tỉnh tiến hành sắp xếp 80 ĐVHC cấp xã, thành lập mới 28 ĐVHC cấp xã (giảm 52 ĐVHC cấp xã so với trước). Số CBCC các ĐVHC sau khi sắp xếp là 1.466 người; số dôi dư so với biên chế quy định là 856 người. Tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã chịu ảnh hưởng do sắp xếp ĐVHC cấp xã là 874 người; trong đó, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp cấp xã là 600 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư phải nghỉ việc là 3.349 người.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Minh Xuyên trình bày các Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngoài chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ, Tờ trình cũng đã quy định cụ thể chính sách hỗ trợ đối với CBCC cấp xã đủ 55 tuổi trở lên đối với nam, đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên nghỉ hưu trước tuổi; trường hợp CBCC cấp xã đủ 55 tuổi trở lên đối với nam, đủ 50 trở lên đối với nữ, thời gian đóng BHXH từ 15 năm đến dưới 20 năm, có nguyện vọng nghỉ chờ đủ điều kiện để nghỉ hưu; đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu dân cư phải nghỉ việc do sáp nhập ĐVHC cấp xã, sáp nhập khu dân cư và do sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Tổng số CBCC thuộc 277 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ là 1.051 người; tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khu dân cư phải nghỉ việc là 6.940 người. Dự kiến tổng mức kinh phí hỗ trợ trên 64,7 tỷ đồng.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khỏe tham gia ý kiến về việc triển khai thực hiện quy định chính sách hỗ trợ đối với CBCC, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu dân cư và chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Trong chương trình làm việc, HĐND tỉnh cũng đã nghe các tờ trình, báo cáo: Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông đê tả Thao thuộc địa bàn huyện Thanh Ba; Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, gia cố đê Ngòi Me, Ngòi Cỏ, huyện Cẩm Khê (giai đoạn I); Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường THPT Chuyên Hùng Vương ở vị trí mới; Tờ trình đề nghị thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất, danh mục các dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; các báo cáo thẩm tra của Ban về các nội dung UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của Ban về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với CBCC, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư dôi dư do sắp xếp lại tổ chức.

Đại biểu Cao Đức Hấn - Tổ đại biểu khu vực huyện Đoan Hùng tham gia về việc triển khai thực hiện quy định chính sách hỗ trợ đối với CBCC, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của các nội dung chuyên đề trình tại kỳ họp. Đặc biệt, việc quy định chính sách hỗ trợ đối với CBCC, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư dôi dư do sắp xếp lại tổ chức được thông qua sẽ tạo điều kiện để tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo chế độ, chính sách đối với các đối tượng cùng chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp lại tổ chức, hạn chế những vướng mắc, khó khăn, bức xúc, đáp ứng nguyện vọng của CBCC và người lao động dôi dư. Các đại biểu đề nghị tỉnh sớm bố trí đủ nguồn lực để đảm bảo triển khai thực hiện Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ đối với CBCC, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; trong quá trình thực hiện tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đối với chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Hùng Vương ở vị trí mới, các đại biểu đề xuất cùng với đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo tính mỹ quan để công trình trở thành điểm nhấn cho địa phương và ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh thì tỉnh cũng cần xem xét, nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút các giáo viên giỏi và tuyển sinh đầu vào. Qua đó, góp phần giữ vững và phát huy kết quả giáo dục của tỉnh trong những năm tới.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, 100% các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết chuyên đề trình tại kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu khẳng định: Các Nghị quyết chuyên đề được thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Quang cảnh kỳ họp

Đồng chí yêu cầu sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các Nghị quyết đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; thực hiện đầy đủ, đúng chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng theo Nghị quyết đã được thông qua. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng giám sát, truyền đạt nội dung Nghị quyết tới cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Từ nay đến khi diễn ra kỳ họp cuối năm, cùng với việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung hoàn thiện các nội dung chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh đảm bảo về thời gian, chất lượng. Cùng với đó, các Ban của HĐND tỉnh cần làm tốt công tác thẩm tra; Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị chuẩn bị và tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh; duy trì việc họp tổ trước và sau kỳ họp theo đúng kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh.

5 Nghị quyết chuyên đề được thông qua tại Kỳ họp

1. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư dôi dư do sắp xếp lại tổ chức.

2. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông đê tả Thao, thuộc địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

3. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp, gia cố đê Ngòi Me, Ngòi Cỏ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Giai đoạn I).

4. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương ở vị trí mới.

5. Nghị quyết Thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Theo Phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan