Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018

Ngày đăng: 23/10/2019 09:11
Lượt xem : 1102

Ngày 26/8/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2629/QĐ-BCT về phê duyệt và công bố Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018.

Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường,... Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Theo Quyết định, có 225 doanh nghiệp đã đáp ứng tiêu chí xét chọn với 25 ngành, hàng. Tỉnh Phú Thọ có 02 Doanh nghiệp nằm trong Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018, đó là Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ - Đia chi: Lô B9, KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ (ngành hàng Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện) và Công ty TNHH JNTC Vina - Địa chỉ: Lô B8, KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ (ngành hàng Mặt hàng khác)./.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan