Hoàn thành xuất sắc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019

Ngày đăng: 17/10/2019 07:47
Lượt xem : 255

Ngày 16/10, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019 bước sang ngày thứ 3 tiến hành phần thực binh bắn đạn thật tại thao trường xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê và tổ chức bế mạc.

Các đại biểu theo dõi phần thực binh bắn chiến đấu tại thao trường xã Yên Dưỡng

Tới dự cuộc diễn tập có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu II; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT các tỉnh của Quân khu II; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo khung diễn tập của tỉnh.

Phần thực binh bắn đạn thật cấp tiểu đoàn có đề mục: “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch lâm thời phòng ngự ở địa hình rừng núi”, gồm 5 tình huống giả định: Dân quân đánh địch tạo thế; hỏa lực chuẩn bị, thực hành mở cửa và đánh chiếm đầu cầu; xung phong đánh chiếm mục tiêu; đánh địch co cụm; đánh địch rút chạy.

Trên cơ sở tận dụng thế trận của cấp trên và của lực lượng vũ trang địa phương, các đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ triển khai chiếm tuyến xuất phát xung phong, tổ chức xây dựng công sự trận địa; nắm chắc thời cơ, mở nhanh các hướng tấn công, đưa nhanh các lực lượng vào phát triển chiến đấu, bao vây chia cắt đánh chắc, tiến chắc, tiêu diệt từng bộ phận tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch, hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng nhiệm vụ tiếp theo. Đây là vấn đề huấn luyện phức tạp, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao, vận dụng tốt các mối quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp trong huấn luyện nên diễn tập thực binh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Thực binh cấp tiểu đoàn có đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch lâm thời phòng ngự ở địa hình rừng núi”

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm, cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, được Bộ Tư lệnh Quân khu II đánh giá đạt xuất sắc.

Các đơn vị Bộ binh của ta tiêu diệt địch đổ bộ trên không, đánh địch co cụm

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu II và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng quà động viên các đơn vị tham gia thực binh

Phát biểu rút kinh nghiệm cuộc diễn tập, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu II ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, trách nhiệm, hành động quyết liệt trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập của tỉnh. Đồng chí khẳng định: Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Phú Thọ năm 2019 đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Khẳng định sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Qua diễn tập đã góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể địa phương, nòng cốt là cơ quan quân sự, công an được nâng lên.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu II phát biểu rút kinh nghiệm cuộc diễn tập

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quy định về KVPT tại các văn bản của Trung ương, Chính phủ và Quân khu nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và người dân về trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục chú trọng lãnh đạo xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc bằng hệ thống chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo xây dựng KVPT tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, bảo đảm tốt an sinh xã hội, không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động gây phức tạp về an ninh chính trị. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an tỉnh sớm bổ sung, hoàn thiện quyết tâm A, A2, A3, A4, hệ thống văn kiện tác chiến KVPT, trên cơ sở đó bổ sung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trong từng giai đoạn và hằng năm.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt của Bộ Tư lệnh Quân khu II. Đồng chí ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể của tỉnh và nhân dân các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan, lực lượng phục vụ, lực lượng thực binh... đã khắc phục khó khăn, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại bế mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 là cuộc diễn tập có nhiều đổi mới trong nội dung, sáng tạo trong phương pháp. Thông qua cuộc diễn tập đã rút ra nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; trong lãnh đạo, chỉ đạo vận hành và thực hiện diễn tập KVPT tỉnh. Thành công của cuộc diễn tập phản ánh trên nhiều mặt, trong đó vận hành hiệu quả và phát huy tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu, lực lượng vũ trang là nòng cốt. Kết quả cuộc diễn tập sẽ là cơ sở để tiếp tục xây dựng, củng cố tiềm lực, thế trận cho KVPT tỉnh, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đồng thời xây dựng bổ sung phương án tác chiến, hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Quân khu II để rút kinh nghiệm, hoàn thiện hệ thống văn kiện chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh những năm tiếp theo; kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo xây dựng diễn tập KVPT các cấp, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, tinh thần cảnh giác, khả năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội trong KVPT, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo an toàn tất cả các khu vực diễn tập. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ngành điều chỉnh kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ của ngành, đơn vị mình trên cơ sở quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh; tiếp tục điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng thế trận quân sự cho KVPT, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương trao Bằng khen của Quân khu II cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Trong dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu II tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2019. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Theo Phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan