Kế hoạch thực hiện chống rác thải nhựa trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 08/10/2019 04:20
Lượt xem : 777

Kế hoạch thực hiện chống rác thải nhựa trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan