Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười chín (khóa XVIII)

Ngày đăng: 26/09/2019 07:18
Lượt xem : 180

Ngày 25/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ và hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười chín (khóa XVIII).

Các đại biểu bỏ phiếu lấy ý kiến kiện toàn BTV, BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt, sau khi nghe tờ trình của BTV Tỉnh ủy về việc kiện toàn, bổ sung BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến, giới thiệu nhân sự kiện toàn 6 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh và 2 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười chín (khóa XVIII) họp cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ giữa hai kỳ hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh; quán triệt nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí yêu cầu: Các đơn vị, địa phương bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế hoạch năm 2019 đề ra, rà soát kĩ những chỉ tiêu chưa đạt, xác định rõ hạn chế, nguyên nhân và giải pháp cụ thể để khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu kết luận hội nghị

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần theo dõi sát sao diễn biến của tình hình thời tiết, thiên tai để hướng dẫn các địa phương có phương án tổ chức sản xuất cho phù hợp. Kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Hướng dẫn các địa phương chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thực hiện các biện pháp tái đàn, chủ động nguồn cung phục vụ Tết Nguyên đán 2019. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nông nghiệp trọng điểm và xây dựng, phát triển các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các địa phương, cơ quan chuyên môn cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công. Nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng thiết yếu của một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án công nghệ cao. Trong đó ưu tiên doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh và những doanh nghiệp có đủ khả năng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, mang lại nguồn thu ngân sách.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hoạt động tiền tệ, tín dụng, xử lý kịp thời hoạt động tín đụng đen. Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Quan tâm triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ; thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châuyêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp gắn với lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Khuyến khích xây dựng các trường phổ thông liên cấp tư thục chất lượng cao ở những nơi có điều kiện. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và phát triển du lịch.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ luyện tập, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019. Bởi vậy, các cấp, các ngành, địa phương cần tăng cường công tác nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự xã hội.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo công tác chuẩn bị cho bầu cử HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử ĐBQH khóa XV; chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và khu dân cư để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu mong muốn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh sẽ phát huy vai trò, vị trí và trọng trách của mình trên lĩnh vực công tác được phân công, cùng với BCH Đảng bộ tỉnh lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang điều hành phần thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

Trước đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, phân tích, đánh giá những hạn chế, khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển. Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt trên 20.509 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 5.384 tỷ đồng, bằng 83,3% dự toán Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao, tăng 31,9% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp cho năng suất và chất lượng đạt khá, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận được 93 xã, 166 khu dân cư nông thôn mới (tăng 12 xã và 53 khu dân cư so với cuối năm 2018). Công tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì và có nhiều tiến bộ: Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích khá, công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân dược quan tâm triển khai, chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ y tế được nâng lên. Công tác tổ chức, quản lý lễ hội được thực hiện tốt, an sinh xã hội đảm bảo, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được đẩy mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy quán triệt nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Khánh Trang – Phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan