Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và giải ngân vốn đầu tư

Ngày đăng: 13/09/2019 08:20
Lượt xem : 941

Chiều 12-9, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe các sở, ngành, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư.

img0671-1568284590


graphic1-1568287234

 

img0667-1568284621
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về xây dựng được các huyện, thành, thị thực hiện tốt theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh. Chủ đầu tư và các nhà đầu tư cơ bản chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết còn thấp. Công tác lập quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị chưa được quan tâm. Một số dự án nhà ở đô thị chậm tiến độ xây dựng do vướng mắc về cơ chế chính sách, quy hoạch, trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng...gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp; một số chủ đầu tư không báo cáo về công trình khởi công; công tác kiểm soát, phối hợp với các huyện trong việc thông tin, khảo sát phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng còn gặp khó khăn...

img0655-1568284602
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị

Ngay sau khi nghe các ý kiến của các sở, ngành, các huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang yêu cầu thời gian tới các sở ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các dự án trọng tâm của tỉnh và trung ương; đẩy nhanh hoàn thành các dự án; rà soát, đánh giá tiến độ để đến ngày 30-9 xem xét điều chỉnh các dự án còn vướng; tăng cường công tác quản lý nhà nước; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; phối hợp với nhà đầu tư triển khai dự án lớn, dự án trọng điểm. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở: KH&ĐT, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Xây dựng, TN&MT...thẩm định, phê duyệt dự án phải lựa chọn, khảo sát, lập dự án, thực hiện dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; chú trọng công tác lựa chọn nhà thầu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân; đôn đốc các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản...Hướng dẫn các huyện, thành, thị lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết nhằm nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch tại các đô thị. Tiếp tục thực hiện các thủ tục, quy trình lựa chọn nhà đầu tư và xử lý đối với những dự án không triển khai, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế dự toán, nghiệm thu các công trình...

Theo BaoPhuTho.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan