Ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà

Ngày đăng: 05/12/2017 09:02
Lượt xem : 268

Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9/2017/QĐ-UBND về ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Theo đó, đối tượng được hỗ trợ và ưu tiên thu hút đầu tư gồm: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp Phú Hà; Đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư gồm các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp điện tử, vật liệu xây dựng cao cấp, chế biến thực phẩm, đồ uống, các mặt hàng cơ khí, dược phẩm… phù hợp với tính chất Khu công nghiệp được duyệt tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp có mức nộp ngân sách Nhà nước từ 50 tỷ đồng/năm trở lên.
Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp được hỗ trợ về tiền thuê đất; chi phí san lấp mặt bằng và được hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định của Chính phủ và của UBND tỉnh.
Cũng theo Quyết định, Ban quản lý các Khu công nghiệp chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất phương án bố trí vốn để thực hiện hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh; Chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp căn cứ mức hỗ trợ của tỉnh, có trách nhiệm tính toán mức mức giảm trừ, ưu đãi phù hợp, đảm bảo phương án kinh doanh hạ tầng và thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp đảm bảo tại Khu công nghiệp Phú Hà…

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Admin

Gửi mail

Tin liên quan