Thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

Ngày đăng: 05/09/2019 10:06
Lượt xem : 1742

Để tiếp nhận thông tin phản ánh, các kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; Xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Sở Công Thương Phú Thọ thông báo Số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng:

- Số điện thoại đồng chí Chánh thanh tra Sở (cơ quan thường trực phòng chống tham nhũng của Sở): (0210) 3.841.446 - Di động: 0943. 927. 298

2. Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: phuongnt.soct@phutho.gov.vn (tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 24/24 giờ).

Chi tiết Thông báo xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan