Sở Công Thương Phú Thọ báo cáo công tác quản lý điện năng trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 05/07/2019 10:07
Lượt xem : 633

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Ngày 03/7/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị nghe Sở Công Thương báo cáo về Công tác quản lý điện năng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thành, thị: Việt Trì, Thị xã Phú Thọ, Hạ Hoà, Thanh Ba, Phù Ninh, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, Tam Nông, Lâm Thao, Tân Sơn.

 Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo các nội dung: Tình hình cung cấp điện và đầu tư các dự án trọng điểm về hạ tầng điện theo Quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn sang ngành điện quản lý và công tác thu hồi nợ dự án năng lượng nông thôn II Phú Thọ; Đề án thay thế và đầu tư mới thiết bị hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng và ứng dụng điện mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2025. Công ty điện lực Phú Thọ báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống điện, các công trình chống quá tải trên địa bàn tỉnh; các giải pháp thực hiện đảm bảo quản lý vận hành trong mùa mưa bão và Kế hoạch đầu tư lưới điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2023. Truyền tải điện Tây Bắc báo cáo tình hình quản lý vận hành lưới điện 220kV, 500kV trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – TUV, Giám đốc Sở Công thương trình bày các Báo cáo tại Hội nghị

 Căn cứ các báo cáo của Sở Công Thương, Công ty điện lực Phú Thọ, Truyền tải điện Tây Bắc và Ý kiến tham gia đóng góp của các thành phần tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải kết luận:

Giai đoạn 2016-2018 và nửa đầu năm 2019 tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tương đối ổn định, một số dự án nguồn và lưới điện đã được đầu tư theo quy hoạch phát triển điện lực nên chất lượng điện năng đã được cải thiện đã góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được công tác Quản lý điện năng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn một số tồn tại sau: Nhiều công trình do chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư nên chậm triển khai theo quy hoạch đã được được phê duyệt, một số công trình do khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên thi công chậm không đảm bảo tiến độ đề ra. Các vụ việc vi phạm an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh chưa được giải quyết triệt để ảnh hưởng đến quản lý vận hành và an toàn hệ thống điện. Công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn và thu hồi nợ dự án năng lượng nông thôn II còn một số tồn tại như: HTX dịch vụ điện năng xã Thạch Đồng chưa thực hiện bàn giao theo quyết định của UBND tỉnh, một số Hợp tác xã trong quá trình quản lý kinh doanh không hiệu quả nên không tiến hành trả nợ vốn vay theo quy định đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh phải tạm ứng ngân sách trả cho dự án với số tiền là 29,8 tỷ đồng.

Để kịp thời giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác Quản lý điện năng đảm bảo việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh ổn định đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với  việc cung cấp điện và đầu tư các dự án trọng điểm về hạ tầng điện theo Quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt, phân tích các hạn chế, tồn tại khó khăn, dự báo tình hình phát triển phụ tải, đề xuất các giải pháp cụ thể để đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thi công các công trình điện. Với các công trình đã triển khai thi công hiện còn tồn tại về công tác giải phóng mặt bằng yêu cầu phải giải quyết các vướng mắc xong trước để thi công trước 30/7/2019, riêng công trình cấp điện đường dây 22kV cấp điện cho Khu công nghiệp Cẩm Khê giải quyết các tồn tại về mặt bằng xong trước ngày 15/7/2019.

Công ty điện lực Phú Thọ báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên vốn đầu tư các công trình cho tỉnh Phú Thọ  đảm bảo tiến độ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh xem xét cải tiến quy trình thực hiện hệ số điều chỉnh sử dụng đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án nói chung và với các dự án điện nói riêng.

2. Đối với công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp

Sở Công Thương rà soát tổng hợp các vụ việc vi phạm an toàn lưới điện cao áp, kết quả đã xử lý, đánh giá tình hình đề xuất các giải pháp cụ thể:

UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

- Đối với các điểm vi phạm đặc biệt nguy hiểm: Tổ chức kiểm tra cụ thể, xác minh rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, có phương án xử lý, khắc phục ngay. Trường hợp khó khăn vướng mắc nêu rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp cụ thể, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Công Thương) để xem xét, xử lý theo quy định.

- Đối với các điểm vị phạm có tính chất cố ý (trồng cây, xây tường bao, xây nhà trong hành lang bảo vệ lưới điện cao áp) Hội đồng xử lý vi phạm an toàn lưới điện cao áp các huyện, thành, thị có biện pháp kiên quyết để buộc các hộ dân, doanh nghiệp chặt cây, phá dỡ các công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo tăng cường trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được ban hành.

Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cáo áp chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai ký cam kết với các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn lưới điện cao áp đến các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Đối với công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn sang ngành điện quản lý và công tác thu hồi nợ dự án năng lượng nông thôn II Phú Thọ

Sở Công Thương tăng cường công tác đôn đốc các hợp tác xã thực hiện trả nợ theo kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành. Chủ trì phối hợp với UBND huyện Thanh Thuỷ, Công ty điện lực Phú Thọ để bàn giao dứt điểm lưới điện hạ áp nông thôn xã Thạch Đồng sang cho ngành điện quản lý.

UBND các huyện, thành, thị kiểm tra rà soát phân loại công nợ cảu của các hợp tác xã báo cáo Sở Công Thương tổng hợp gửi Sở Tài chính để tham mưu đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét phương án xử lý đối với các đơn vị không thực hiện nghĩa vụ trả nợ dự án và phương án xử lý khoản chênh lệch giữa dư nợ vay ngân hàng thế giới và giá trị còn lại sau bàn giao.

UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác giám sát đối với các hợp tác xã dịch vụ điện năng hiện đang hoạt động.

4. Đối với Đề án thay thế và đầu tư mới thiết bị hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng và ứng dụng điện mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2025.

Sở Công Thương xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo

Phòng QLNL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin

Gửi mail

Tin liên quan