Tăng cường hội nhập quốc tế, chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững

Ngày đăng: 24/04/2019 08:05
Lượt xem : 367

Đây là chủ đề của hội nghị trực tuyến toàn quốc do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) quốc gia về hội nhập quốc tế chủ trì vào ngày 23/4. 

image001_53.jpg

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị (Nguồn: chinhphu.vn)

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Quang -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy  - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên BCĐ hội nhập quốc tế của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành, tổ chức hội liên quan.

DSC08822.jpg

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, những kết quả mà các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đạt được trong công tác hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Hội nhập quốc tế là chủ trương, định hướng lớn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Trong 5 năm qua (2014 - 2019), công tác hội nhập quốc tế đã có những bước phát triển vượt bậc, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để hội nhập quốc tế tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: BCĐ quốc gia và BCĐ các tỉnh, thành phố cùng với các doanh nghiệp tập trung theo sát tình hình quốc tế và trong nước để có đối sách kịp thời và biện pháp phù hợp nhằm giữ vững ổn định chính trị, xã hội; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thúc đẩy các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế từ trung ương đến địa phương. Đẩy mạnh hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, chính sách.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Các cấp, ngành và toàn xã hội cần xác định rõ trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất quán quan điểm “Hội nhập nhưng không hòa tan”. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, cần coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể của hội nhập và chủ động đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương theo 3 phương châm “Nâng tầm - Toàn diện và sâu rộng - Đổi mới sáng tạo và hiệu quả”.

Trong 5 năm qua (2014 - 2019), triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế và định hướng chiến lược chủ động, tích cực hội nhập quốc tế mà Đại hội XII của Đảng đề ra, công tác hội nhập quốc tế đã được triển khai toàn diện, hiệu quả và thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi và thu hút các nguồn lực cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc. Việt Nam đã mở rộng và làm sâu sắc hơn mạng lưới các đối tác chiến lược, toàn diện, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước. Đến hết năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu và đầu tư của Việt Nam đạt 480 tỷ USD, cam kết FDI đạt trên 35 tỷ USD. Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng tại các diễn đàn khu vực và tham gia tích cực vào các diễn đàn quốc tế. Công tác đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do đạt được những đột phá quan trọng, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Qua hội nhập quốc tế, Việt Nam đã kiên quyết kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, uy tín, vị thế đất nước không ngừng được nâng lên.

Đối với tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khai thác lợi thế, khắc phục hạn chế, khó khăn nhằm tận dụng cơ hội và giảm thiểu thách thức, tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập quốc tế. Tỉnh đã tăng cường công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, đặc biệt là các thể chế liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Cùng với đó, công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai theo hướng trực tiếp, trọng tâm, trọng điểm. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được nâng cao và phát huy hiệu quả. Năm 2018, tỉnh đã tổ chức đón tiếp các đoàn công tác của các tổ chức, đại sứ quán các nước đến thăm và làm việc tại tỉnh; đồng thời tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh tham dự các hội nghị trong nước và quốc tế nhằm quảng bá các tiềm năng, lợi thế và mời gọi thu hút đầu tư vào tỉnh. Các biên bản ghi nhớ đã được ký với tỉnh Nara (Nhật Bản), thành phố Hwaseong (Hàn Quốc), tỉnh Luông Pha Băng, Luông Nậm Thà (Nước CHDCND Lào) tiếp tục được triển khai theo đúng nội dung ký kết, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, lợi ích và phát triển.

Theo Phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan