Tổng hợp các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã tham gia và đàm phán

Ngày đăng: 15/03/2019 03:58
Lượt xem : 337

Các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã tham gia và đàm phán tính đến thời điểm tháng 01/2019

Tài liệu

1. Tổng hợp các hiệp định

2. Bảng phân loại

Admin

Gửi mail

Tin liên quan