Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018 - 2019

Ngày đăng: 28/02/2019 08:40
Lượt xem : 1267

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, phát huy khả năng sáng tạo, tìm kiếm những giải pháp mới và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh.

Giám đốc Sở thông báo đến các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công thương tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức có những sản phẩm, mô hình, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội khi triển khai áp dụng vào thực tiễn đăng ký tham gia.

Tài liệu kèm theo:

1. SCT - Đăng ký tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2018-2019

2. Kế hoạch tổ chức hội thi sáng tạo Kỹ thuật năm 2018 - 2019

3.Thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2018-2019

4. CV triển khai Hội thi sáng tạo Kỹ thuật năm 2018 - 2019

5. Thông báo tăng mức thưởng sáng tạo kỹ thuật

Admin

Gửi mail

Tin liên quan