Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 25/12/2018 09:27
Lượt xem : 935

Đó là nội dung được triển khai tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 do Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức vào ngày 14/12. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Phú Thọ

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; BTV các Đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Tại hội nghị, PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống Nhân dân.

Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử dân tộc; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn trọng Nhân dân là phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của Nhân dân, có ý thức tôn trọng Nhân dân, không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của dân, không xúc phạm Nhân dân. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao để dân làm chủ và dân là chủ; phải chăm lo đời sống, giải quyết những vấn đề khó khăn của nhân dân. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân.

PGS.TS Bùi Đình Phong cũng nêu rõ các chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Trong đó nêu ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Phú Thọ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới. Việc học tập chuyên đề này góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; đồng thời củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, các đại biểu dự hội nghị cần tiếp thu đầy đủ các nội dung của chuyên đề để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo trong xây dựng kế hoạch tự giác rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần lựa chọn những vấn đề còn tồn tại liên quan đến các nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết, gắn với chủ đề lựa chọn khâu đột phá toàn khoá của tỉnh cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, trung ương 7 khóa XII... Đồng thời chỉ đạo tốt việc xây dựng kế hoạch làm theo, cụ thể hóa trong sinh hoạt định kì, chuyên đề của chi bộ, của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, gắn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng với việc thực hiện kế hoạch, nội dung chuyên đề, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại.

Đồng chí đề nghị sau hội nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện, nhân rộng và tôn vinh các mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến liên tục trong nhiều năm, qua đó tạo sự lan toả trong toàn xã hội. Trong tháng 1/2019, các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành việc triển khai học tập chuyên đề năm 2019 đến các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thanh Hoà - PhuthoPortal

Admin

Gửi mail

Tin liên quan