Tổ chức phát động phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 21/11/2018 09:49
Lượt xem : 1565

Ngày 14 tháng 11 năm 2018 UBND tỉnh Phú Thọ đã ra Kế hoạch số 5196/KH-UBND về việc tổ chức phát động phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Kế hoạch đưa ra nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể; các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tác hại của rác thải nhựa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần nhằm khuyến khích kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa. Đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích và vận động người dân tăng cường các hoạt động tiêu thụ bền vững.

Kế hoạch đã triển khai công tác thực hiện các giải pháp cụ thể trong quản lý, xử lý chất thải và phế liệu, trong đó tập trung vào chất thải nhựa và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Trong kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ của các cơ quan, sở ban ngành: Sở Tài nguyên và môi trường; các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành thị; Ban quản lý các khu công nghiệp; Sở Thông tin và truyền thông, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ; Sở Khoa học và Công nghệ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, siêu thị.

Thời gian thực hiện kế hoạch từ ngày 15/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện của các đơn vị tham gia.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây!

Thuỳ Chang

Admin

Gửi mail

Tin liên quan